Hvad er en betalingsanmærkning? – Forbrugslån.net

Artikler

inkasso

Hvad er en betalingsanmærkning?

Flere eksperter indenfor privatøkonomi mener faget burde være en del av pensum i grundskolen og på videregående trin. Hovedårsagen er, at mange unge ikke aner, hvad for eksempel en betalingsanmærkning er, samtidig med at stadig flere pådrager sig en sådan. Forøgelsen af betalingsanmærkninger gælder heller ikke bare de yngste i samfundet, men også helt voksne personer med stabil indtægt. For mange bliver læringskurven både brat og dyr.

Sådan får man betalingsanmærkninger

Regninger, som ikke bliver opgjort i tide, kan ende med at falde ind under inkassoloven og inkassoforskrifterne. En kreditor benytter sig som regel af et inkassobureau, som indkræver gæld på deres vegne, eller en kreditor foretager inddrivelsen på egen hånd. Proceduren er som følger:

Skriftlig advarsel

Når kravet er forfaldet, modtager skyldneren et skriftligt varsel (fra enten kreditor eller inkassoselskabet som benyttes), hvor der oplyses om, at sagen går til inkasso, hvis udestående ikke gøres op. Kreditor sender tre skriftlige advarsler.

Betalingspåkrav

I den tredje advarsel, gør kreditor det klart, at skyldneren er blevet advaret om inkasso, samt at indberetning til RKI vil blive registreret. Der vil ligeledes være et 14 dages betalingspåkrav.

Retslig inddrivelse og betalingsanmærkning

Debitor har 14 dage til at fremsætte skriftlige indsigelser, overfor det pågældende krav der er mod denne. Er der ingen indsigelser, vil påkravet blive påtegnet fogedretten, hvorfor betalingspåkravet får samme virkning som en dom. Hermed bliver kravet først forældet efter 10 år.  

Hvornår slettes en betalingsanmærkning?

Som en hovedregel skal alle betalingsanmærkninger slettes, så snart kravet er opgjort. Dette sker ved, at kreditor sender en melding til kreditoplysningsinstitutterne. Det hænder, at dette ikke bliver gjort, og derfor kan det lønne sig at følge op på dette på egen hånd ved at henvende sig til de samme institutter. Skulle sletningen være glemt, kan man kontakte kreditor og give dem en påmindelse.

En betalingsanmærkning skal også slettes efter fem år, selv om gælden ikke er opgjort. For at omgå dette, må inkassoselskabet sætte den retslige inddrivelse i gang på ny i de tilfælde, hvor skyldneren fortsat ikke har gjort op. Med en ny retslig inddrivelse, kan der også blive registreret en ny betalingsanmærkning på det samme forhold.

Konsekvensen af en betalingsanmærkning

Er du registreret med en betalingsanmærkning, vil du sandsynligvis blive afskåret fra at få lån, kredit eller enkelte abonnementer (sådan som mobiltelefonabonnement). En betalingsanmærkning kan også føre til, at man ikke får tegnet forsikringsaftaler, noget som kan få meget alvorlige konsekvenser.

Desværre er der en tendens til, at specielt unge mennesker ikke forstår rækkevidden af dette. Gæld og anmærkninger har måske ikke den største indvirkning akkurat der. Det bliver derimod straks mere alvorligt senere, når man stifter familie, skal søge om boliglån, er afhængig af at låne til en bil, har brug for en forsikring i jobøjemed, eller lignende.

Ydermere er det dyrt at pådrage sig inkassosager. Regninger på relativt beskedne beløb kan hurtigt både fordobles og tredobles, som en følge af ekstra renteudgifter og strafrenter, inkassosalærer og diverse gebyrer. Derfra bliver vejen ud af det økonomiske uføre meget værre.

Udgifter i kroner og ører

Satserne for, hvad som kan kræves i strafrenter, justeres hver 6. måned. Per 1. januar 2016 ligger disse renter på 8,75 % per år, beregnet af totalbeløbet af gælden. Dette gælder ikke for renter, der som udgangspunkt var højere. Har man for eksempel gæld på grund af brug af kreditkort, hvor renterne kan komme op på 30 %, vil inkassoselskabet kunne kræve den oprindelige rente i stedet for strafrenter.

Oveni kommer der gebyrer og salærer for udgifterne forbundet med inddrivelsen. I skrivende stund er inkassosatsen på kr. 670. Inkassosatsen multipliceres, alt efter hvor stor gælden er. Er der for eksempel gæld op til kr. 250.000 kroner, kan der kræves 4 gange inkassosatsen. I tillæg til dette kommer der ekstragebyrer.

Vejen ud af inkassosager og betalingsanmærkninger

Så længe man har muligheden for det, og betalingspåkravet er reelt, lønner det sig så absolut ikke at spilde tiden, når et betalingspåkrav begynder at nærme sig en inkassosag. Har man ikke sparet midler nok op til at betale gælden, vælger mange at optage lån for at betale sig ud af kniben. Et rentefrit privatlån er selvsagt den billigste løsning, men har man ikke sådanne muligheder, er refinansiering noget, man bør se på. Et nyt lån, som går til at afbetale indkrævningen fra kreditor, kan i mange tilfælde betyde store besparelser.

Refinansieres gælden før inkasso og eventuelt betalings-anmærkning er et faktum, omgås hele problemstillingen (og de store udgifter er sparet). Er betalingsanmærkningen registreret, kræver bankerne som regel, at man stiller en sikkerhed for det nye lån.

Har man ikke mulighed for at stille sikkerhed for et refinansierings-lån, kan man prøve at få en frivillig gældsordning med kreditoren. Er kreditor ikke villig til dette, kan man ende med en tvungen gældsordning, men dette indebærer en stadfæstelse i Tingsretten, noget som både er ressource- og tidskrævende.

Det er vigtigt at sige fra i tide, om du er uenig i kravet

Hvis hele eller dele af betalingspåkravet ikke er retmæssigt i orden, gælder det om at klage til inkassoselskabet inden fristens udløb. Inkassoselskaberne har dermed ikke anledning til at iværksætte en ordinær inkasso eller registrere en betalingsanmærkning. Sagen bliver så normalt sendt videre til forligsrådet, med mindre eventuelle fejl opklares udenfor retssystemet. Det er heldigvis sjældent dette sker, men for eksempel kan ID-tyveri føre til, at uskyldige personer havner i sådanne situationer.